Dziękujemy za kontakt z działem reklamacji. Po prawidłowym wpisaniu w formularz niezbędnych informacji przez Klienta, Stara Mydlarnia najpóźniej w ciągu 14 dni od daty otrzymania reklamacji, ustosunkuje się do złożonej reklamacji i poinformuje Klienta o dalszym postępowaniu.

Rozpatrywane będą wyłącznie reklamacje złożone za pomocą formularza on-line.
  1. Należy wypełnić wszystkie obowiązkowe (oznaczone*) pola poniższego formularza
  2. Należy załączyć zdjęcia uszkodzonej zawartości przesyłki wraz z zabezpieczeniem towaru i opakowaniem zewnętrznym, a także list przewozowy. Brak załączonych zdjęć może skutkować odrzuceniem reklamacji. 
    (Uwaga: Rozmiar załączonych zdjęć nie może przekroczyć 9 MB.)
  3. W przypadku reklamacji dotyczących uszkodzeń w transporcie konieczne jest załączenie protokołu szkody wypełnionego w ciągu maksymalnie 2 dni od otrzymania przesyłki.
    1. DPD: spisanego z kurierem lub on-line KLIKNIJ TUTAJ!
    2. InPost: spisanego z kurierem lub on-line KLIKNIJ TUTAJ!

Niepoprawnie wypełniony formularz nie będzie rozpatrywany.

Click here to open the date picker